Endodonti - Kök Kanalı Tedavileri

Ana sayfa > Diş Tedavileri > Endodonti - Kök Kanalı Tedavileri

Endodonti - Kök Kanalı Tedavileri

Dişin iç kısmında, dişin sert dokularının beslenmesinde görevi olan sinir ve damar paketi ‘’Pulpa’’ ( öz) bulunmaktadır. Öz, dişin üst kısmından başlayıp kök ucuna kadar ilerler. Hastalar arasında dişin siniri olarak bilinen kısım burasıdır. Endodonti anabiilimdalı dişin öz kısmının hastalıklarının tedavisi ile ilgilenir. Dişin ”Öz” kısmının iltihaplandığında eskiden dişler çekilmekteydi. Ancak günümüz teknolojisinde dişlere uygulanan kanal tedavisi ile artık tek çözüm diş çekimi olmaktan çıkmıştır. Dişin ‘Özünün iltihaplandığı durumlarda da kanal tedavileri başarılı olabilmektedir.

Dişin Özü (Pulpa) Nasıl İltihaplanır?

Derin diş çürükleri, dolgu tedavileri, diş kesimi gibi işlemler; dişte oluşan kırık ve çatlaklar pulpanın iltihaplanmasına yol açabilir. Buna ek olarak dişe gelen darbeler, dişte herhangi bir çatlak ya da çürük olmasa da pulpanın ( diş özünün) iltihaplanmasına ve hasar görmesine yol açabilir. Eğer iltihaplı pulpa tedavi edilmezse şiddetli ağrıya ve apseye neden olur.

Kanal Tedavisi Dişi Nasıl Kurtarır?

Diş hekiminiz dişin kök kanalındaki iltihaplı veya zarar görmüş pulpayı (damar-sinir paketini) çıkarır, dikkatli ve özenli bir şekilde kök kanalları temizlenir ve ince uçlu altler ile diş kök kanalları genişletilir. Sonrasın da genişletme çapına uygun olarak kanallar doldurur. Kanal tedavisi sonrası dişinize dolgu, porselen kaplama yada post isimli tedaviler yapılabilir. Bütün bu işlemlerden sonra dişiniz diğer dişler gibi yıllarca size hizmet edebilir.

Kanal Tedavisi Sonrasında Dişlerin Sararması ;

Kanal tedavisi görmüş dişlerin bir müddet sonra sararması beklenebilecek bir tablodur. Kanal tedavisi yapılırken dişler canlılıklarını yitirmektedir, bir nevi mumyalanmaktadır. Dişler kan dolaşımını ve canlılığını yitirdikleri için sararabilirler. İç beyazlatma yöntemleri ile sararmış dişler yeniden beyazlatılabilir, fakat bu bu tedaviler zaman zaman geri dönüşlü olabilmekte, dişler bir kaç yıl içinde yeniden sararabilmektedir.

Kanal Tedavisinde Başarıyı Artıran Faktörler Nelerdir?

Kanal tedavisi diş hekimliğinde uygulanan en hassas tedavilerden bir tanesidir. Kök kanalı dezenfeksiyonu, şekillendirilmesi ( genişletilmesi ) ve dolumu titizlikle yapılmalıdır.

Kanal tedavili dişlerin uzun yıllar problem çıkarmaması için kök kanallarının başarılı tedavisinin yanında kök kanalların ve diş özünün ağız ortamından tam bir şekilde izole edilmesi gereklidir. Bunun için kanal tedavili dişlerin iyi restorasyonlara ihtiyaçları vardır. Kanal tedavilerinin hassas tedaviler olduğu unutulmamalı, zaman zaman iyi uygulanmış tedavilerde dahi sorunlar çıkabileceği bilinmelidir.

Son yıllarda kanal tedavisinin başarısını artırmak için teknolojik cihazlar geliştirilmiştir. Bu cihazların kullanımı tedavi süresini kısaltmakta ve güvenilirliğini artırmaktdır.

Apex Locator: Kanal tedavisi uygulanırken kanal dolgusunun en son noktası olması gereken kök ucunun en dar kısmına ulaşıldığında uyarı veren tıbbi cihazdır. Apex locator ( kök kanalı ucu bulucu) kanal tedavi başarısını attırdığı gibi, röntgen çekimi ihtiyacını da azaltarak hastanın röntgen ışınına daha az maruz kalmasını sağlar.

Kanal tedavisi yapılan dişlerin daha detaylı görüntülenmesini sağlayan bilgisayar destekli radyografi sistemdir.

Endodontik Mikromotor; kanal şekillendirilmesi için özel olarak hazırlanmış yüksek hızda dönen aletlerdir. Diş kanallarının 3 boyutlu şekillendirilmesi yapılabilmektedir. Günümüzde döner aletler yardımı ile kanal tedavileri çok daha hızlı, pratik ve etkin bir şekilde yapılabilmektedir.

Dijital görüntüleme cihazları; bu cihazlar yardımı ile klasik röntgenlere oranla çok daha düşük dozlarda radyasyon ile daha hızlı bir şekilde görüntüler elde edilebilmektedir. Bu sayede kanal tedavilerinde istenen şekilde kök uçlarına kadar eksiksiz dolumlar yapılıp yapılmadığı kolayca anlaşılmış olur. Ayrıca kanal boyu ölçümlerinin kontrolleri kolayca yapılır.