İmplant Tedavisinde Kemik Greftleme

Biorejenerasyon yöntemleri ile, erimiş implant çevre dokuları yeniden kazanılabilir!

Çeşitli sebeplerle diş kaybı yaşayanlar, bu sorunu gidermek için protez ve diş implantı uygulamalarına başvurur. Total protezlere ek olarak veya köprü gibi yöntemlerin yerine, uygun koşulların sağlanması halinde; diş implantı yöntemi ile doğal hissi veren ve hemen hemen bu ölçüde efektif dişlere erişmek mümkündür. Tabii bazı durumlarda hastanın implanta uygun olmama durumu ortaya çıkar. Bunun başlıca sebeplerinden biri, çene kemiğinin azalmış olmasıdır. İşte bu noktada kemik greftleme veya diğer ismi ile kemik aşılama yöntemi kullanılarak, hastanın çene kemiğinin uygun forma kavuşmasına yönelik girişimde bulunulabilir.
Çene kemiği erimesi sık görülen ağız ve diş sağlığı problemlerindendir. İmplant tedavileri için doku kazanımı maksadıyla implant biorejenerasyon tekniği ile girişimde bulunulması mümkündür.
Peki Kemik greftleme nedir? Nasıl Yapılır? Ve Kimler İçin Uygundur?

Klasik Kemik Greftleme Nedir?

Greft, kelime anlamı itibariyle vücudun herhangi bir bölgesinden alınan dokuyu ifade eder. Nakil için kişinin kendi bedeninde, bir başka noktaya yerleştirmek için alınır. Diş tedavilerinde greft yaygın bir terim olmamakla birlikte, kemik aşılama işleminde greft esas terimdir. Kişinin kendi kemik dokusuyla yapılacak işlemlerde, hastanın kendisinden alınan veya harici yollarla elde edilen dokunun, kemik kaybı olan bölgeye uygulanması olarak tanımlanan süreçte kullanılan doku, greft olarak adlandırılır.
Kemik greftleme, çene kemiği kaybı olan hastaya, çenenin anatomisine uygun bir form elde edebilecek şekilde cerrahi olarak müdahale etme işlemidir. Çene cerrahları tarafından gerçekleştirilen işlem, yeni nesil uygulamalardan bir tanesidir ve başarılı sonuçlar elde edilen bir yöntemdir.
Çene kemiğinin azalan kısmını inceleyen diş hekimi, burada var olması gereken kemik dokusunun miktarını ve şeklini analiz eder ve buna uygun bir operasyon prosedürü hazırlar. Kemik aşılama yönteminde, hastanın kendi vücudundan alınan kemik dokusu, hayvanlardan elde edilen veya suni kemik tozu kullanılabilir.
Belirlenen forma uygun şekilde çene kemiğine eklenen bu kemik dokuları, kişiye göre değişen süreler içerisinde kemiğin kendini iyileştirmesi sürecini tetikler. Hatta ekilen kemik tozunun yanında, hastanın kendi kemik dokusunun da rejenere olması ve çene kemiğinde kendiliğinden gelişme olması da bu süreçte mümkün olabilir.

kemik greftleme
kemik greftleme
Dr. Özgür Öztürk

Diş İmplantı için Kemik Greftleme Nasıl Yapılır?

İmplant tedavisi, eksik dişin yerine kullanışlı ve doğal görünüme sahip bir dişin yerleştirilmesi için yapılır. Tedavi prosedürünün temelinde, çene kemiğine yerleştirilen metal bir vidanın üzerine protezin yerleştirilmesi vardır. İmplant uygulamasının yapılabilmesi için üst protezi tutması için çene kemiğine yerleştirilecek vidanın tutunacağı bir kemik dokusuna ihtiyaç duyulur. Bu dokunun var olmaması halinde implantın yerleştirilebileceği bir ortam da yok demektir.
Çene kemiği eksikliğinin birçok nedeni olabilir. Yaşlanmaya bağlı doğal kemik dokusu eksilmesi, genetik faktörler ve benzeri birçok nedeni sıralayabilmek mümkündür. Ancak kesin olan şudur ki, çene kemiği ciddi şekilde eksilmiş kişiler için implant mümkün olmayabilir.
Tabii modern tıbbi teknolojilerle bu sorunun üstesinden belli ölçüde gelebilmek de mümkündür. Kemik greftleme yöntemi ile eksilen çene kemiğinin geliştirilmesi ve implant için uygun hale getirilmesi de mümkün olabilir.
Hastanın muayenesini yapan diş doktoru, diş hastalıkları bakımından başka bir sorunu olup olmadığını tespit ettikten sonra eğer kemik kaybı durumu varsa, çene kemiği aşılama yöntemini hastaya önerebilir. Her ne kadar aylara yayılan bir süreçten söz ediyor olsak da hastanın kemik tozu ekimi işlemi ve iyileşme süreci sonrasında implanta uygun hale gelecek olması, bu tedaviyi öne çıkarır. Zira diş implantları, gerek total protezlerin tutunması için bir semini sunabilmek, gerekse diğer diş kayıplarında kişinin kendi dişi gibi kullanabileceği bir sonuç elde etmek bakımından en etkili yöntemdir. Bu yöntemi tercih edebilmek için bir süre beklemek ve sağlıklı bir çene kemiğine sahip olmak da kabul edilebilir bir durum olarak tanımlanır. Ayrıca kemik aşılama sonrasında çene hattının görünümde de önemli ölçüde değişiklikler olabilir. Hastanın çene kemiği kaybı miktarına bağlı olarak farklı oranlarda, çene hattı görseli değişmiş olabilir ki, kemik greftleme sonrasında bu görsel de daha uygun hale gelir. Tabii bu işlemin fiziksel ve görsel etkilerinin yanında en önemli fonksiyonu, elbette implanta uygun zemini hazırlamaktır.

kemik greftleme
kemik greftleme
Dr. Özgür Öztürk

‘’Periostal Yaklaşım ile Biorejenerasyon’’ Yeni Bir Yöntem


Kemiğin etrafını saran ince bir zarın ismi periosttur. Periost kemik iyileşmesinde öncü olarak rol alan bir dokudur ve yeni kemik oluşumu için potansiyel hücreler barındırır. Periosteal yaklaşımda, greftleme aşamasında periostun bütünlüğü bozulmaz ve bu şekilde periostun osteojenik potansiyelinden faydalanılır.

‘’PRF ve Sticky Bone’’ Büyüme Faktörleri ve Savunma Hücrelerinden Zengin İçerik


Günümüz diş hekimliğinde popüler konulardan bir tanesi implant uygulamalarında kullanılan PRF yöntemleridir.

Diş hekimliğinde PRF den faydalanılan diğer alanlar ise diş implantı ve kemik dolgularıdır. PRF bu alanlarda pratikte kullanılıyor. İmplant Greftleme tedavilerinde PRF'nin başarıyı arttırdığını birçok bilimsel çalışma destekliyor. Peki PRF nasıl elde ediliyor ?

Diş hekimliğinde PRF sizin kanınız alınarak elde ediliyor. Hastanelerdeki kan alma işlemlerinden farksız... öncesinde sizden birkaç tüp kan alınıyor, santrifüj cihazlarıyla kanınızdaki savunma hücreleri ve iyileşmeyi hızlandıran birçok hücre bir arada toplanıyor. Elde edilen üründe hiçbir katkı maddesi yok, yalnızca sizin yaşayan öz hücreleriniz. Bu elde edilen ürün daha sonra implantoloji işlemleri için kullanılıyor.
· Daha hızlı iyileşme


· Kemik aşılamada daha iyi sonuçlar,
· Komplike implant vakalarında daha başarılı sonuçlar sağlıyor.


PRF implant tedavisinde ve kemik dolgusunda nasıl kullanılıyor?

Santrifüj ile elde edilen bu ürünler kemik dolgusu ve diş implantı tedavilerine destek için farklı formlarda şekilllendiriliyor, diş implantlarında ve kemik dolgularında kullanılıyor. Prf materyalinin komplike implant uygulamalarında ve kemik aşılama da başarıyı artırdığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış.
PRF hangi diş tedavilerinde kullanılabilir?
· Diş çekiminin hemen akabinde implant uygulaması (immediat implant uygulaması),
· İleri cerrahi teknikler gerektiren implant uygulamaları,
· Problemli diş çekimlerinden sonra daha iyi bir iyileşme elde etmek için,
· Kanama riski olan hastaların tedavilerinde,
· Diş eti hastalıklarının tedavilerinde kullanılabilir.

Gün geçtikçe PRF’ nin (ikinci jenerasyon trombosit konsantrasyonu) diş hekimliği ve implant tedavilerinde kullanım alanı çeşitlenmektedir ve çalışmalara devam edilmektedir.

Diş implantı için kemik greftleme süreci aşağıdaki adımlarla ilerler:

• Hastanın fiziki muayenesi yapılır.
• Diş ve çene röntgeni alınarak, değerlendirme yapılır.
• Kemik aşılama yapılacak hat planlanır ve greft miktarı tespit edilir.
• Vücudun başka bir kesiminden doku alınır veya suni dokular temin edilir.
• Çene kemiği aşılaması yapılacak bölge anestezi ile tamamen uyuşturulur ve bu kısım plak ve tartar gibi unsurlardan arındırılır.
• Çene kemiğinin greftleme yapılacak kısmına uygun form verildikten sonra, greftler bu kısma yerleştirilir.
• Son aşamada cerrahi öncesine açılan diş eti, özel bir aşılama maddesi ile greftleme yapılan yere yapıştırılıp, aşılanan bölge dikiş ile kapatılır.

kemik greftleme
Dr. Özgür Öztürk


Kemik Greftleme İşlemi Ne Kadar Sürer?

Kemik greftleme veya çene kemiği aşılama işlemi, hastanın gereksinimlerine bağlı olarak farklı sürelerde tamamlanabilir. Bu konuda kesin bilgi verebilmek için muayene gereklidir. Diş hekimi tarağından yapılacak muayene sonrasında size uygun tedavi yöntemi belirlenecek ve kemik greftleme ameliyatı işleminin ne kadar süreceğine dair gerekli bilgiler verilebilecektir.

Aşılanan Kemik Ne Kadar Sürede İyileşir?

Kemik aşılama işlemi sonrası iyileşme süreci sık sorulan sorular arasında yer alır. Ancak bunun için de herkesi için geçerli aynı süreyi kapsayan bir rakam verebilmek mümkün değildir. Kişi hastalar için iyileşme, daha doğru bir anlatımla diş implantı için uygun duruma gelebilme süresi birkaç ay iken, kimi hastalar için bu süre 9 aya kadar uzayabilir. Ancak genellikle, kemiğin difüzyon ile rejenerasyonu, 9 aydan uzun sürmez. Bunu kırılan bir kemiğin kaynaması gibi düşünebilmek de mümkündür. Hastanın mevcut çene kemiğine eklenen doku, zaman içerisinde diğer doku ile birleşir ve bu dokunun bir parçası haline gelir. Bu da kırık kemiklerin iyileşmesine benzer bir süreye yayılır.

Kemik Greftleme Sonrası Komplikasyonlar Nelerdir?

Kemik greftleme işlemi bir cerrahi prosedür olduğundan, ameliyatların tamamında yaşanabilecek komplikasyonlar burada da söz konusu olabilir. Örneğin; operasyon sonrası ödem ve ağrı, olağan komplikasyonlar arasındadır. Fakat bu sorunların çok uzun süre devam etmesi beklenmez. En çok bir hafta içerisinde ödem ortadan kalkar ve ağrı seviyesi minimuma iner.
Bir başka komplikasyon ihtimali ise enfeksiyon riskidir. Hastanın ağız içi temizliğine dikkat etmesi gerekir ki, genellikle bu süreçte her ihtimale karşı antibiyotik kullanımı söz konusu olabilir.
Greftleme işlemi sonrasında hekimin belirteceği süre ile yumuşak gıdaları tüketmek ve aşılama yapılan bölgedeki dokuya baskı uygulamamak gereklidir.

Kemik Biorejenerasyon Kimler İçin Uygundur?

Kemik aşılama implant biorejenerasyon sürecinde çene kemiği erimesi problemi yaşayan herkes için kullanılabilen bir yöntemdir. Doku kazanımında kemik aşılaması en etkili yöntemlerden birisi olması sebebi ile son yıllarda artan oranda kullanımı söz konusudur. Tabii çocuklar ve başkaca hastalıkları olanlar için bu yöntemin kullanılmasında özel koşullar söz konusu olabilir. Kaldı ki, çene kemiği erimesi erken yaşta beklenen bir durum da değildir. Bu konuda detaylı bilgiye hekiminizden erişebilirsiniz.
Çene Kemiği Greft Kimler Tarafından Yapılır?
Çene kemiği aşılama işlemi, diş hekimi olup çene cerrahisi uzmanlığına sahip kişiler tarafından yapılır. Uygulama mutlaka klinik ortamda yapılmalı ve maksimum sterilizasyon koşulları sağlanmalıdır.
Kemik Greftleme Fiyatları Ne Kadar?
Kemik greftleme fiyatları veya bilinen diğer ismi ile kemik aşılama fiyat bilgisi, herkes için aynı tedavinin söz konusu olmaması nedeniyle bir sabit biçiminde belirtilemez. Zaten Sağlık Bakanlığı ve meslek kuruluşunun ilkeleri kapsamında ve bu sebeple fiyatların açık kaynaklarda belirtilmesi yasaktır.
Kemik greftleme ücret bilgisini elde edebilmek için, diş hekimi ile görüşmeli ve muayene olmalısınız. Bunun için diş kliniğimizi arayıp randevu alabilir ve tedavi prosedürünü başlatabilirsiniz.

Kaynaklar:

1. Platelets. 2017 Dec;28(8):774-778. doi: 10.1080/09537104.2016.1267338. Epub 2017 Feb 21.

• Quantification of growth factors in different platelet concentrates.
• Department of Periodontology, The First Clinical Division , Peking University School and Hospital of Stomatology , Beijing , China.
• Department of General Dentistry II , Peking University School and Hospital of Stomatology , Beijing , China.
• Department of Periodontology , Peking University School and Hospital of Stomatology , Beijing , China

2. The 3 R’s for Platelet-Rich Fibrin: A “Super” Tri-Dimensional Biomaterial for Contemporary Naturally-Guided Oro-Maxillo-Facial Soft and Hard Tissue Repair, Reconstruction and Regeneration Consuelo C. Zumarán 1 , Marcelo V. Parra 2 , Sergio A. Olate 2 , Eduardo G. Fernández 3,4 , Francisco T. Muñoz 1,5 and Ziyad S. Haidar 1,5,6,7,* ID 1 BioMAT’X, Facultad de Odontología, Universidad de los Andes, Santiago 7550000, Chile; czumaran@uandes.cl (C.C.Z.); fmunoz.thomson@gmail.com (F.T.M.) 2 CEMyQ, Facultad de Odontología, Universidad de La Frontera, Temuco 4780000, Chile; marcelo.parra@ufrontera.cl (M.V.P.); sergio.olate@ufrontera.cl (S.A.O.) 3 Departamento de Odontología Restauradora, Facultad de Odontología, Universidad de Chile, Santiago 8320000, Chile; edofdez@yahoo.com 4 Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de Chile, Santiago 7500912, Chile 5

3. Programa de Especialización en Cirugía Bucal y Maxilofacial, Facultad de Odontología, Universidad de los Andes, Santiago 7550000, Chile 6 Programa de Doctorado (BioMedicina), Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, Santiago 7550000, Chile 7 Centro de Investigación e Innovación Biomédica (CIIB), Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, Santiago 7550000, Chile * Correspondence: zhaidar@uandes.cl; Tel.: +56-2-2618-1372; Fax: +56-2-2214-9468

4. PRF as a Barrier Membrane in Guided Bone Regeneration Article in Dentistry today · December 2017 Richard J Miron Nova Southeastern University , Michael Pikos The Ohio State University

5. Dohan DM, Choukroun J, Diss A, Dohan SL, Dohan AJ, Mouhyi J and Gogly B. Platelet-rich brin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part I: technological concepts and evolution. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 101: e37-44

6. Laurens N, Koolwijk P and de Maat MP. Fibrin structure and wound healing. J Thromb Hae most 2006; 4: 932-939

7. Li Q, Pan S, Dangaria SJ, Gopinathan G, Kolokythas A, Chu S, Geng Y, Zhou Y and Luan X. Platelet-rich brin promotes periodontal regeneration and enhances alveolar bone augmentation. Biomed Res Int 2013; 2013: 638043.