Oklüzyön Yönetiminde Erken Diş Çekimleri

Oklüzyon, alt ve üst çene diş dizilerinin birbiri ile teması anlamına gelmektedir.

Çocuklarda dişlenme döneminde gözlenebilecek çene bozukluklarının önlenmesi ya da derecesinin azaltılması amacı ile karışık dişlenme döneminde bazı ortodontik (diş teli) tedaviler uygulanmaktadır ayrıca erken diş çekimleri yapılarak oklüzyonun gelişimi yönlendirilebilmektedir. Levent Diş Kliniği bu makalede süt dişlerinin erken çekimlerinin ve kayıplarının, ileri dönemde ana dişler üzerindeki etkileri ile ilgili bilimsel kanıtları sizlere sunmaya çalışacaktır.

Ön dişler arasında boşluk olduğu durumlarda özellikle süt köpek dişlerinin erken çekimleri ile üst köpek dişlerinin çenenin içinde gömülü kalmasının önlenebileceği düşünülmektedir. Bu sayede hastanın ileri dönemde ihtiyaç duyacağı ortodontik-cerrahi müdahale gereksinimi azaltılabilecektir. Bunun yanı sıra, tek taraflı süt dişi kayıpları bazı durumlarda orta hat üzerinde kaymalara yol açabilmektedir.

Süt birinci(1.) azıların tek taraflı kayıpları sonrası orta hat üzerindeki etki takip edilmeli ve gerekli görülürse diğer taraftaki süt kanin dişi çekilmelidir. İkinci süt azı dişlerinin erken kaybı sonrası dengeleyici çekimler literatürler ile desteklenmelidir.

Levent Diş Hekimi olarak hangi durumlarda dengeleyici çekimler yapılması ihtiyacı oluştuğu ile ilgili bilimsel kanıtlar ışığında hastalarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz, klinik uygulamalarımızı da buna paralel yürütüyoruz. 6 aylık düzenli kontroller yapılarak çocuk hastalarda erken müdahale ile ileri dönemde oluşacak sorunların önlenmesi ve ortodontik (diş teli tedavisi) tedavi ihtiyacının azaltılması hedeflenmektedir. Bu sayede ideal tedavilerin uygulanması mümkün olacaktır.