Implant Guide Nedir?

İmplant Guide günümüzde dişsizliklerin tedavisinde oldukça yaygın hale gelmiştir. İyi bir implant tedavi planlamasının temel öğesi; uygun uzunluk ve kalınlıkta dental implant seçimi ve uygun lokasyonda uygulamasının yapılmasıdır. İmplantların başarılı olabilmesi için biyolojik uyumlu bir şekilde yerleştirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayarlı tomografiler ( BT veya CT) yardımıyla implant yerleştirilecek bölgedeki kemiğin yoğunluğu, genişliği ve anatomik oluşumlar ayrıntılı gözlemlene bilmekte ve kemik dokusunun üç boyutlu modeli oluşturulabilmektedir. Bu model ile hazırlanan cerrahi kılavuz plaklar implantların yerleştirilmesinde yol gösterici olur. Böylelikle uygulamadan doğabilecek hatalar minimize edilmiş olur.

İçeriğimizde Neler Vardı?

Robotik Implant Öncesinde Nelere Dikkat Edilir?

Implant Guide (Robotik Implant) Aşamaları Nasıl İlerlemektedir?

Guidelı Implantların Avantajları Nelerdir?

İyileşme süresi nasıl olmaktadır?

Guidelı implantların sağlığa olumsuz bir etkisi var mıdır?


Robotik Implant Öncesinde Nelere Dikkat Edilir?

Tedavi planlaması ve cerrahi işlem öncesi hasta değerlendirilirken, cerrahi işlemi ve protetik işlemi gerçekleştirecek olan hekimlerin kemik miktarı ve protezin istenilen nihai konumunu göz önünde bulundurarak implantın en uygun konumunu belirlemesi önem kazanmaktadır. İmplant tedavilerinde en önemli noktalardan biri mevcut olabilecek olan risk faktörlerinin göz önünde bulundurulmasıdır. Hastanın yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu (diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, vs), sigara ve alkol kullanım durumu risk faktörü sayılabilir.


Implant Guide (Robotik Implant) Aşamaları Nasıl İlerlemektedir?

Klinik muayenenin en önemli ve ilk aşaması dişsel ve tıbbi anamnezdir. Yapılan incelemede oral hijyenin, yumuşak dokuların, dişli ve dişsiz boşlukların durumu değerlendirilip, dişler ve oklüzyon detaylıca incelenmelidir. Alt ve üst çenenin birbiri ile ilişkisi de dikkatle değerlendirilir. Cerrahi operasyon öncesi çalışma modelleri elde edilerek çenelerin üç boyutlu kopyaları değerlendirilir. Ağız içi fotoğraflar aracılığı ile hasta ağzının detaylı incelenmesi sağlanır. Bir sonraki aşama olan radyolojik inceleme, mevcut kemik kalite ve kantitesinin belirlenmesi ile uygulanacak olan implantın boyu, çapı ve anatomik yapılarla olan ilişkisinin değerlendirilmesine yardımcı olur. Bu sayede hastanın bitmiş protezi üzerinden planlanması sağlanmaktadır.

Hastanın ağız ölçüsüne uygun ağız plağı oluşturulur. Üç boyutlu implant planlama programları ile planlanmış olan implantların konumları cerrahi bölgesine rehber plaklarla aktarılır. Rehber plaklar hekime doğru tanı ve doğru tedavi planlamasının yapılmasında yardımcı olurken; implantların kemik içinde doğru konumda ve doğru açıda yerleştirilmelerini de sağlar. Uygun bir şekilde tasarlanmış olan plak, implantların yerleştirilmesinin ve komplikasyon riskini de azaltmada etkili olacaktır.


Guidelı Implantların Avantajları Nelerdir?

İdeal görüntüleme şekli hastanın maruz kalacağı riskleri azaltır.

Çok özel klinik sorunların çözülmesinde ve hedeflere ulaşmada faydalıdır.

Dijital görüntünün analizinde, dijital pergel, cetvel ve açıölçer kullanılmaktadır. Ölçümler piksel cinsinden yapılabildiği gibi milimetre veya inç cinsinden de alınabilir.

Diş eti kaldırılmadığı için kanama az olur ve dikişe gerek olmayabilir.

İyileşme süresi daha hızlı olur.

Hastaları dış görünüşünde yani yüzde şişme ve morarma çok daha azdır.

İşlem sonrası ağrı minimum seviyeye düşmektedir.


İyileşme süresi nasıl olmaktadır?

İyileşme süreci olağan implant uygulamalarından farksızdır. İşlem sonrası günlük yaşamınıza devam edebilirsiniz ve bir iki saat sonrasında yemek yiyebilirsiniz. Ağrı kesicilerin giderebileceği hafif ağrılar beklenir.


Guidelı implantların sağlığa olumsuz bir etkisi var mıdır?

Guideli implantlar uygulama kaynaklı hataları minimize ettiklerinden implant komplikayon ihtimalleri daha azdır. Kanama, sinir hasarı gibi komplikasyonların görülme ihitimali azalır.

Buraya tıklayarak All on Four tedavisi hakkındaki yazımızı okuyabilirsiniz.